Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale "Cindrelul - Junii" Sibiu


Educaţie permanentă

        Educaţia permanentă reprezintă totalitatea activităţilor de învăţare realizate de-a lungul vieţii, de la educaţia timpurie, până la educaţia după pensionare, în scopul dezvoltării cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor dintr-o multiplă perspectivă: personală, civică, socială sau ocupaţională. Educaţia permanentă se realizează în contexte formale, informale şi non-formale. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Cindrelul-Junii” Sibiu asigură educaţia permanentă în domeniul culturii, în general, şi al culturii tradiţionale, în special, prin activităţi precum: spectacole, festivaluri, expoziţii, seri tradiţionale, cursuri de dans, tabere de creaţie, proiecte preşcolare şi şcolare, editare şi lansare de carte.

         Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Cindrelul-Junii” Sibiu este recunoscut ca principalul editor al literaturii etnologice din sudul Transilvaniei. La consolidarea acestui statut au contribuit numărul mare de volume editate anual, calitatea şi varietatea studiilor. Astfel, prin intermediul titlurile editate de instituţie, cultura tradiţională este abordată din perspectiva mai largă a culturii naţionale, a cadrului socio-cultural contemporan, dar şi din perspectivă micro-culturală, prin monografii, studii aplicate asupra obiceiurilor sau asupra literaturii populare muzicale şi coregrafice, studii vizând cercetători ai fenomenului etnologic sau reprezentanţi ai scenei muzicii populare sibiene. De asemenea, instituţia editează, în format clasic şi electronic, materiale de promovare ale Ansamblului folcloric profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului”, precum şi revista trimestrială de umor „Acus”, a Cenaclului umoristic „Nicolaus Olahus”.

      Studii şi comunicări de etnologie este unicul periodic al Academiei Române care apare neîntrerupt de 20 de ani şi este dedicat culturii tradiţionale. Într-un context editorial dominat de buletine ştiinţifice şi reviste de mici dimensiuni, Studii şi comunicări de etnologie se remarcă a fi singura publicaţie ştiinţifică ce propune o privire exhaustivă asupra culturii tradiţionale, prin abordările interdisciplinare (folclor, etnologie, antropologie, muzeologie, gastronomie şi medicina tradiţionale etc). De asemenea, este una dintre puţinele publicaţii cu profil bilingv (română şi germană), iar în plus fiecare studiu de specialitate este însoţit de un rezumat într-o limbă de circulaţie internaţională. În atare condiţii, revista s-a bucurat şi se bucură de un colegiu redacţional de exceptie (Ilie MOISE - redactor şef, dr. MARIA BOCSE, prof. univ. dr. CORNELIU BUCUR, ANDREEA BUZAS secretar de redacţie, prof. univ. dr. AL. DOBRE, dr. SIGRID HALDENWANG, prof. HORST KLUSCH redactor-şef adjunct, prof. univ. dr. GERHARD KONNERTH, SILVIA MACREA redactor-sef adjunct, conf. univ. dr. AMALIA PAVELESCU), precum şi de colaboratori -specialişti de renume în etnologie şi domenii conexe: acad. Sabina Ispas, Nicolae Constantinescu, Alexandru Dobre, Mihai Coman, Narcisa Ştiucă, Gheorghiţă Geană- Bucureşti, Otilia Hedeşan, Gheorghe Luchescu -Timişoara; Lucia Berdan şi Vasile Adăscaliţei- Iaşi; Maria Bocşe, Virgiliu Florea, Ion Şeuleanu Cluj-Napoca.
     Pregătirea următoarelor generaţii de specialişti este una dintre preocupările colegiului redacţional, astfel că, pe lângă studiile unor personalităţi ale culturii din România, în paginile revistei sunt publicate şi studii semnate de tineri cercetători. Revista se defineşte astfel nu doar ca un spaţiu editorial de întâlnire a diferitelor comunităţi etnice, ci şi ca o veritabilă şcoală etnologică.
      În lipsa unei viziuni unitare asupra întregului fenomen al culturii tradiţionale, Studii şi comunicări de etnologie şi-a asumat menirea de a înregistra evenimentele importante pentru faptele de cultura tradiţională, aceste evenimente fiind prezentate în rubrica Cronica. Se realizează astfel un liant şi o inventariere a evenimentelor, indiferent de zona de provenienţă (universităţi, muzee, institute de cercetare etc). Acest summum de caracteristici a stat la baza distribuirii revistei nu doar în spaţiul editorial sibian şi naţional, ci şi în cel internaţional: fiecare tom al revistei este distribuit în 158 de institute academice din România şi alte state europene.
      Prima serie a acestui periodic ştiinţific a apărut în 1978-1982. Activitatea de editare a volumului a fost reluată în 1990 prin demersurile făcute de cercetătorii Ilie Moise şi Anca Goţia. Din 1992, periodicul este editat sub egida Academiei Române, ca o continuare firească a vechiului periodic şi având aceeaşi structură şi acelaşi redactor şef, Ilie Moise. Din 1998, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cindrelul-Junii Sibiu şi-a asumat suportarea tuturor cheltuielilor financiare legate de editarea anuală a volumului. De asemenea, referenţii Centrului contribuie cu studii de specialitate la fiecare număr din Studii şi comunicări de etnologie.

       Pentru achiziţia de cărţi, ne puteţi contacta la sediul instituţiei din Sibiu, str. Şcoala de Înot nr. 18, sau pe adresa de e-mail: contact@juniisibiului.ro.

 

 


sus ↑

2010 Centrul judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale "Cindrelul - Junii" Sibiu

Termeni si conditii | Contact | Diverse