Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale "Cindrelul - Junii" Sibiu


Cercetarea etnologicã româneascã – între împliniri si deziderate

        Preocupatã de statutul si destinul culturii traditionale în actualitate, „Asociatia de Stiinte Etnologice din România” (ASER) a pus în discutie, nu o datã, marile probleme cu care se confruntã etnologia româneascã.
        La Conferinta Nationalã a ASER din 2009, axatã pe „Interogatiile etnologiei actuale” (Ilie Moise: 2009, p. 18-22), am încercat sã aduc, din nou, în atentia participantilor statutul etnologiei în sistemul educational românesc, traseul de formare a unui etnolog: licentã, masterat, doctorat, studii postdoctorale. Problemã complicatã si greu de rezolvat de vreme ce implicã multi, multi bani, strategii culturale pe termen lung, multã profesionalitate si – bineînteles, profesionisti care trebuie riguros si îndelung pregãtiti. Or, este stiut, sistemul educational din România, în domeniul etnologiei, este mai mult decât deficitar, majoritatea specialistilor pe care-i avem astãzi provenind din varii domenii de activitate – filologie, sociologie, istorie sau muzicologie – tara noastrã nereusind, nici dupã 1989, sã înfiinteze o „Facultate de etnologie” în care sã-si pregãteascã specialistii.

Situatia devine de-a dreptul dramaticã atunci când se ridicã problema statutului pe care-l are etnologia în societate sau lumea stiintificã, de vreme ce ea lipseste din nomenclatoarele de specialitate. Pânã când guvernantii vor întelege cã etnologia este, alãturi de limba, istoria si geografia românilor, o disciplinã identitarã si cã etnologul trebuie sã facã parte din consultanta tehnicã a natiunii, din elita intelectualã care propune strategii de dezvoltare, dascãlii de culturã traditionalã si cercetãtorii încearcã sã gãseascã solutii (chiar si de avarie!) privind asigurarea, cu specialisti bine pregãtiti, a României de mâine. Cum? Prin ce mijloace? Un prim rãspuns vizeazã modalitãtile si mijloacele care ne stau la îndemânã: dezbaterile în presa de specialitate.

 Prof. univ. dr. Ilie MOISE

Extras din volumul Studii şi comunicări de etnologie, tom XXV, finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, 2011

sus ↑

2010 Centrul judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale "Cindrelul - Junii" Sibiu

Termeni si conditii | Contact | Diverse