Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale "Cindrelul - Junii" Sibiu


Nr. 23 (iunie) / 2012 „Studii și comunicări de etnologie” – proiect editorial finanțat de Administrația Fondului Cultural Național

Prima serie a periodicului ştiinţific „Studii și comunicări de etnologie” a apărut în 1978-1982 şi a fost reluat în 1990, sub egida Academiei Române, ca o continuare firească a vechiului periodic şi având aceeaşi structură şi acelaşi redactor şef, Ilie Moise. De peste trei decenii Studii şi comunicări de etnologie şi-a conturat un profil singular, prin privirea exhaustivă pe care o propune asupra culturii tradiţionale şi prin abordările interdisciplinare (folclor, etnologie, antropologie, muzeologie, gastronomie şi medicină tradiţionale, folclorul minorităţilor etc). De asemenea, în lipsa unei viziuni unitare asupra întregului fenomen al culturii tradiţionale, „Studii şi comunicări de etnologie” şi-a asumat menirea de a înregistra evenimentele importante pentru cultura tradiţională; se realizează astfel un liant şi o inventariere a evenimentelor, indiferent de zona de provenienţă (universităţi, muzee, institute de cercetare etc), dat fiind faptul că autorii lucrărilor sunt fie cadre universitare, muzeografi, cercetători, promotori ai culturii tradiţionale etc.

Începând cu tomul XXIV, adiacent anului 2010, „Studii şi comunicări de etnologie” este construit pe un nou concept: cel al unui nucleu tematic central. Astfel, fiecare tom valorifică o serie de studii dedicate unui fapt de cultură tradiţională, fapt privit din diferite perspective.
Focusarea pe nuclee tematice este continuată şi în tomul XXVI, acesta având ca punct central satul românesc în secolul al XXI-lea. Perspectiva este una pluripartită şi va evidenţia, de exemplu, aspecte ale satului românesc contemporan din interiorul şi exteriorul graniţelor României, schimbări etno-sociale din satul românesc, diferenţele de perspectivă de la meşteşugul utilitar la cel cu finalitate pur decorativă sau transformarea modului în care iubirea şi relaţiile de cuplu sunt privite. Urmând structura care a consacrat această revistă, tomul XXVI va include studii din domeniile Folclor, Etnologie, Antropologie, studii dedicate culturii tradiţionale a minorităţilor din România, studii dedicate muzeologiei şi muzeografiei, precum
și articole menite să semnaleze Aniversările şi Comemorările anului sau noile apariţii editoriale.


sus ↑

2010 Centrul judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale "Cindrelul - Junii" Sibiu

Termeni si conditii | Contact | Diverse