Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale "Cindrelul - Junii" Sibiu


Gherasim Rusu Togan - Etnomuzicologul ILARION COCIŞIU în vâltoarea destinului - biografie, jurnal, studii, corespondenţă

     Anul 2010 este unul productiv, din punct de vedere editorial, pentru cultura tradiţională sibiană. Astfel, sub egida Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale "Cindrelul - Junii" Sibiu, principalul editor al literaturii etnologice sibiene, a apărut în debutul acestui an, la  Editura Premier, din Ploieşti, lucrarea Etnomuzicologul ILARION COCIŞIU în vâltoarea destinului. Biografie, jurnal, studii, corespondenţă – semnată de Gherasim Rusu Togan.
     În satul Retiş, localitate de pe Valea Hârtibaciului din judeţul Sibiu, s-a născut, acum aproape un veac, profesorul, folcloristul şi etnomuzicologul Ilarion Cocişiu. Această zonă a fost puternic marcată, în structura sa moral - spirituală, de imaginea acestei mari personalităţi a culturii tradiţionale transilvănene.
       Apropiat al familiei Cocişiu, autorul a fost, alături de alţi cercetători de renume, printre cei care au contribuit la promovarea personalităţii de excepţiei a etnomuzicologului, în primul rând prin publicarea unor articole în ziarul „Tribuna Sibiului“ şi revista „Transilvania“.  A pledat, de asemenea, pentru cinstirea memoriei acestuia şi prin organizarea, pe meleagurile natale, a unor manifestări comemorative.
Monografia de faţa întregeşte dăruirea autorului Gherasim Rusu Togan în conturarea dimensiunii personalităţii lui Ilarion Cocişiu. Imaginea acestui spirit dăruit neamului său a fost frumos omagiată, în cele 323 pagini ale cărţii, pe parcursul a nouă capitole. Obiectivitatea reconstituirii imaginii etnomuzicologului nostru, prin revitalizarea uriaşei sale contribuţii la tezaurizarea valorilor unei lumi aruncată în desuetudine a constituit scopul strădaniei, aproape de un întreg deceniu, pentru autorul cărţii de faţă.
      Primul capitul al acestei lucrări evocă locul de naştere,  familia,  copilăria şi primii ani de şcoală în sat, dar şi cei de la Sibiu la Şcoala Normală „Andrei Şaguna“. Sunt descrise apoi:  perioada de studenţie la Conservatorul de muzică şi artă, a debutului profesional ca învăţător, precum şi a activitatea de culegător  de cântece populare româneşti.
Menţionăm, de asemenea, că în celelalte capitole sunt prezentate: corespondenţa, din scrisori primite şi expediate, pagini din jurnal, secvenţe jurnalistice, imaginea etnomuzicologului în publicistica timpului, analiza unor ritualuri, cercetări inedite, studii aflate în manuscris, precum şi alte documente importante pentru întregirea imaginii acestui mare spirit al culturii noastre populare.

Cozmina GLONŢA, referent de specialitate


sus ↑

2010 Centrul judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale "Cindrelul - Junii" Sibiu

Termeni si conditii | Contact | Diverse