Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale "Cindrelul - Junii" Sibiu


„Studii și comunicări de etnologie”, la tomul XXVI

Încă din 1978 de la apariția primului număr, redacția periodicului „Studii şi comunicări de etnologie şi-a asumat menirea de a înregistra evenimentele importante pentru cultura tradiţională și de a realiza un liant şi o inventariere a evenimentelor, indiferent de zona de provenienţă (universităţi, muzee, institute de cercetare etc).

Începând cu tomul XXIV, adiacent anului 2010, „Studii şi comunicări de etnologie” este construit pe un nou concept: cel al unui nucleu tematic central,  fiecare tom valorificând o serie de studii dedicate unui fapt de cultură tradiţională, fapt privit din diferite perspective. Focusarea pe nuclee tematice este continuată şi în  acest număr, punctul central fiind satul românesc în secolul al XXI-lea. Perspectiva este una pluripartită şi evidenţiază, de exemplu, aspecte ale satului românesc contemporan din interiorul şi exteriorul graniţelor României, schimbări etno-sociale din satul românesc, diferenţele de perspectivă de la meşteşugul utilitar la cel cu finalitate pur decorativă sau transformarea modului în care iubirea şi relaţiile de cuplu sunt privite.  Astfel, dintre studiile publicate în acest tom amintim: Un exerciţiu de antropologie culturală: satele româneşti din dreapta Tisei sau România Mică”, de Camelia Burghele, „Conflict, agresivitate şi dificultate în cadrul păstoritului transhumant din sudul Transilvanei”, de Amalia Pavelescu, „Obiceiul colindului ,,cu bradul” şi ,,cu pomul” în Judeţul Hunedoara”, de Mircea Lac, „Prezervarea autenticităţii tradiţiilor în spectacolele Ansamblului Folcloric Profesionist Cindrelul-Junii Sibiului”, de Silvia Macrea, „Consideraţii asupra botanicii populare româneşti din Valea Hârtibaciului”, de Constantin Drăgulescu, „Obiceiuri din judeţul Sibiu: între tradiţie şi inovaţie”, de Gabriela Negru, „Dragostea în lumea satului: de la drăguţ la „boyfriend”, de Maria Barna, „Cătană la ’mpăratu’ şi chiabur la comunişti – taica Valeri”, de Emil Uncheşel Ardeleanu, „Meşteşuguri tradiţionale din judeţul Arad: sumănăritul şi cojocăritul”, de Rodica Colta, „Merindarul, între utilitar şi decorativ”, de Vasilica Izdrailă, „Spicuiri din bucătăria tradiţională a mărginenilor”, de Carmina Maior. Nu lipsesc nici studiile privind etnologia sașilor din Transilvania: „Cercetări etnologice privind saşii din Transilvania”, de Helga Stein, „Regulamentele olarilor habani şi apariţia faianţei habane”, de Horst Klusch.

Urmând structura care a consacrat această revistă, tomul XXVI include și studii dedicate muzeologiei şi muzeografiei, semnale privind noile apariţii editoriale, precum și articole menite să semnaleze Aniversările anului– Paul Niedermaier, Elena Rodica Colta, Helga Stein, Georgeta Stoica, Mihai Dăncuş, Corneliu Bucur– și Comemorările - Al. Amzulescu, Ion Șeuleanu, Avram Cristea.

Prima serie a acestui periodic ştiinţific a apărut în 1978-1982, periodicul fiind  reluat în 1990, sub egida Academiei Române, ca o continuare firească a vechiului periodic şi având aceeaşi structură şi acelaşi redactor şef, Ilie Moise.

Studii şi comunicări de etnologie” este una dintre puţinele publicaţii ce asigură accesul specialiştilor străini la cultura tradiţională românească datorită profilului bilingv (româna şi germană) şi rezumatelor în limbi de circulaţie internaţională care însoţesc fiecare studiu de specialitate. Acest summum de caracteristici a stat la baza distribuirii revistei nu doar în spaţiul editorial sibian şi naţional, ci şi în cel internaţional: fiecare tom al revistei este distribuit în 158 de institute academice din România şi alte state europene. De asemenea, revista funcționează ca o veritabilă şcoală etnologică, dat fiind faptul că în paginile revistei se întâlnesc atât studii semnate de nume consacrate ale etnologiei românești, dar și de tineri cercetători.

Volumul poate fi achiziționat contra sumei de 8 lei de la sediul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale "Cindrelul-Junii" Sibiu, din str. Tudor Arghezi nr. 13.


sus ↑

2010 Centrul judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale "Cindrelul - Junii" Sibiu

Termeni si conditii | Contact | Diverse