Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale "Cindrelul - Junii" Sibiu


Apariţii editoriale. Studii şi comunicări de etnologie, tomul XXIII

Tomul XXIII din Studii şi comunicări de etnologie, unicul periodic cu profil etnologic al Academiei Romane, a fost lansat în cadrul Festivalului Internaţional de Folclor „Cântecele Munţilor”. Volumul apare sub coordonarea etnologului Ilie Moise, redactor şef, şi cu finanţarea asigurată de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Cindrelul-Junii” Sibiu.
      Într-un context editorial dominat de buletine ştiinţifice şi reviste de mici dimensiuni, Studii şi comunicări de etnologie se remarcă a fi una dintre puţinele publicaţii ştiinţifice ce propune o privire exhaustivă asupra culturii tradiţionale, prin abodările interdisciplinare (folclor, etnologie, antropologie, muzeologie, gastronomie şi medicina tradiţională etc). De asemenea, această publicaţie este “locul” de întâlnire al studiilor dedicate diferitelor comunităţi etnice din România şi o veritabilă şcoală etnologică, unde specialişti de renume în etnologie şi domenii conexe se întâlnesc cu tineri cercetători. Tomul XXIII nu face excepţie, astfel încât sumarul este construit din studii de etnologie, de muzeologie, din studii dedicate civilizaţiei şi culturii tradiţionale româneşti şi săseşti. Spicuim din sumar: Ioana-Ruxandra Fruntelată - Terminologia etnologică românească în opera lui B. P. Haşdeu, Ioan Viorel Boldurean - Metoda magico-metafizică (ştiinţifică) la academicienii bănăţeni Atanasie Marienescu şi Simeon Mangiuca, Constantin Drăgulescu- Nume româneşti de plante cu circulaţie restrânsă, Gabriela Panţel-Basmul românesc şi structurile energetice ale fiinţei umane, Claudia Lotrean- Basmul popular - repere teoretice, Gabriela Negru- Paştile, sărbătoarea începutului fără sfârşit, Daniela Floroian - Statu` la vase...un obicei calendaristic?, Maria Spătariu- Tezaure umane vii - Ioan Barac, Ionuţ Dumitrescu- Materiale şi tehnici de construcţie ale caselor bătrâneşti din Vâlcea, Delia Voina- Consideraţii istorice privind portul popular românesc şi industria casnică textilă în Transilvania, Maria Bâtcă, Ligia Fulga- Cercetarea costumului popular românesc din Banatul sârbesc - idei preliminare, Ioan Praoveanu- Observaţii privind păstoritul la români, Radu Totoianu- Curţi de oi din zona fâneţelor de pe Valea Sebeşului, Sebastian Ştefănuc -Consideraţii asupra timpului în comunităţi agricole şi pastorale româneşti, Alina Geanina Ionescu- Restaurarea icoanelor pe sticlă „Maica Domnului îndurerată” din colecţia Complexului Naţional Muzeal „Astra”, Olimpia Coman Sipeanu- Cultul sfinţilor în icoana pe sticlă, Cosmina-Maria Berindei - Scenarii apocaliptice în imaginarul culturii tradiţionale româneşti, Amalia Bulla-Gârlonţa-Standardele culturale germane: explicaţii istorice, Sigrid Haldenwang- Cu privire la lexemele Pomană, Minune şi minunati, în graiurile săseşti din Transilvania, Simona Malearov- Armăroaia, piesă inedită a mobilierului săsesc. Muzeului de Etnografie şi Artă Populară Săsească „Emil Sigerus”, Karla Roşca, Horst Klusch - Căni mari de breaslă şi de Vecinătate din Transilvania.
      Paginile volumului sunt completate cu note şi recenzii, precum şi cu o cronică a evenimentelor recente care au marcat etnologia românească. Cronica este realizată de Andreea Buzaş, secretar general de redacţie. Colectivul redacţional nu uită, de asemenea, să omagieze personalităţile din domeniu (Profesorul Ion Taloş la 75 de ani , O viaţă dăruită culturii şi spiritualităţii româneşti  -Macarie Drăgoi, Nicolae Scutea la 70 de ani, Profesorul Constantin Drăgulescu la 60 de ani, Vasile Bologa - 150) sau să-i comemoreze pe cei dispăruţi: In Paul Petrescu şi Ulrike Hedwig Ruşdea.
      În final, trebuie remarcat că Studii şi comunicări de etnologie respectă cerinţele revistelor ştiinţifice, astfel încât fiecare studiu este însoţit de un rezumat într-o limbă de circulaţie internaţională. 
Editarea tomului XXIV al periodicului Studii şi comunicări de etnologie se va face cu sprijinul financiar al Administraţiei Fondului Cultural Naţional. Acesta are o valoare de 11.307 lei şi a fost obţinut în urma concursului de proiecte editoriale derulat anual de AFCN.

sus ↑

2010 Centrul judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale "Cindrelul - Junii" Sibiu

Termeni si conditii | Contact | Diverse