Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale "Cindrelul - Junii" Sibiu


REGULAMENTUL Festivalului Concurs al Tinerilor Interpreţi de Muzică Populară „VARĂ, VARĂ, PRIMĂVARĂ” Sibiu, 3-5 aprilie 2013

Festivalul „Vară, Vară, Primăvară” este o manifestare care îşi propune valorificarea tezaurului folcloric din România, afirmarea şi promovarea valorilor autentice, introducerea în circuitul naţional de noi talente, cât şi prezentarea celor mai frumoase costume din diferitele zone etnofolclorice ale ţării.

 

         1. ORGANIZATORI:

-Consiliul Judeţean Sibiu

-Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale

„Cindrelul-Junii” Sibiu

             CO-ORGANIZATOR:  Cercul Militar Sibiu

         2. SCOPUL FESTIVALULUI:

 - Descoperirea şi promovarea soliştilor vocali de muzică populară din întreaga ţară, dar şi   din diaspora;

- Valorificarea de către tinerii interpreţi a caracteristicilor zonei etnofolclorice din care aceştia provin şi ale costumelor populare specifice zonei respective;

- Cultivarea calităţilor vocale şi interpretative ale concurenţilor;

- Conservarea, valorificarea şi promovarea culturii tradiţionale româneşti autentice.

         3. CONDIŢII DE PARTICIPARE:

- O foarte bună cunoaştere a unor melodii specifice zonei pe care o reprezintă;

- Interpretarea a două melodii specifice zonei de provenienţă a concurentului, dintre care una fără acompaniament (doină, baladă, cântec doinit) şi una cu acompaniament orchestral;

- Stăpânirea de către concurenţi a unor cunoştinţe de etnologie şi folclor;

- Vârsta concurenţilor să fie cuprinsă între 18- 30 de ani;

- Laureaţii ediţiilor precedente (câștigătorii Marelui Premiu, Premiul I, Premiul II, Premiul III) , nu mai pot participa în calitate de concurenţi ci doar în calitate de invitați.         

         4. DESFAŞURAREA CONCURSULUI:

      - 3 aprilie 2013- sosirea concurenţilor la Cercul Militar Sibiu, până la ora 15.00 ;

                                 - ora 16.00 preselecţia concurenţilor la Cercul Militar Sibiu;

      - 4 aprilie 2013 - ora 10.00  -repetiţie pentru concurs cu orchestra ansamblului               „Cindrelul-Junii Sibiului”- Cercul Militar Sibiu – Sala de conferinţe;

                             - ora 18.00 – CONCURS – Casa de Cultură a Sindicatelor- Sibiu;      

      - 5 aprilie 2013 - ora 18.00  - GALA LAUREAŢILOR –  Casa de Cultură a                   Sindicatelor- Sibiu.

  

         5. JURIUL – alcătuit din personalităţi ale folclorului românesc, va aprecia cunoştinţele de etnologie, calităţile vocale ale concurenţilor, autenticitatea pieselor şi costumelor. Aceştia îşi rezervă dreptul de a redistribui premiile festivalului.

         6. PREMII:

                   1.Marele Premiu: 800 lei     

                   2. Premiul I        : 600 lei

                   3. Premiul II       : 500 lei

                   4. Premiul III      : 400 lei

                   5. Menţiune        : 200 lei

                   6. Menţiune        : 200 lei

                   7. Premiul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii                                 Tradiţionale „Cindrelul-Junii” Sibiu : 200 lei

                   8.Premiul Cercului Militar Sibiu:        200 lei

         7. ORGANIZATORII – asigură cazarea şi masa concurenţilor, cheltuielile de transport fiind suportate de către participanţi sau instituţiile culturale pe care le reprezintă.

Înscrierile se fac până la data de 15 martie 2013 pe bază de fişă, conform modelului anexat. Fişa se va trimite pe adresa:

-C.J.C.P.C.T. „Cindrelul- Junii” Sibiu, Str. Tudor Arghezi,  Nr. 13, Cod poştal 550010, Sibiu

-online:  contact@traditiisibiene.ro 

-fax : 0269/215592

         Împreună cu fişa de participare  se va transmite obligatoriu şi partitura piesei cu acompaniament orchestral.

         8. Organizatorii vor oferi premii câștigătorilor ediţiilor precedente, care vor evolua în spectacolul de gală.

 

SILVIA MACREA,

 

Manager

FIŞĂ DE PARTICIPARE

La Festivalul Concurs al Tinerilor Interpreţi de Muzică Populară

 „Vară, Vară, Primăvară”

Ediția XVII

3-5 aprilie 2013

 

1. Numele şi prenumele:                                                                                    

2. Adresă:

     Localitate                                      , strada                                   , nr.           

     Judeţul                                                   , Telefonul                                      

 

3. Act de identitate:

      Buletin seria        nr.                           , C.N.P.                                              

      Eliberat la data de                             de Poliţia                                           

 

4. Profesia :                                                                                                       

 

5. Instituţia pe care o reprezintă:                                                                                                                          

6. Scurtă prezentare a concurentului(localitatea de unde provine, zona pe care o reprezintă, costumul popular, studii, repertoriu, etc.)__________________________________________________________ ______________________________________________________________
______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________


6. Melodiile prezentate în concurs:
 a)                                                                                                          _____

         b)                                                                                                                     

7. Premii obţinute în alte festivaluri- concursuri:

         a)                                                                                                                      

         b)                                                                                                                     

         c)                                                                                                                    

 

8. Viza instituţiei pe care o reprezintă:                                                                       

 

                                                                                                  Semnătura

sus ↑

2010 Centrul judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale "Cindrelul - Junii" Sibiu

Termeni si conditii | Contact | Diverse