Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale "Cindrelul - Junii" Sibiu


Semnal editorial - Studii şi comunicări de etnologie, Tomul XXVII in Honorem prof. univ. dr. Ilie Moise

Publicație de exemplară ținută științifică, Studii şi comunicări de etnologie a ajuns în anul 2013 la numărul XXVII, fiind unicul periodic al Academiei Române care apare neîntrerupt de peste 20 de ani, fiind dedicat culturii tradiționale.

 Acest lucru a fost posibil în urma colaborării rodnice dintre Institutul de Cercetări Socio - Umane Sibiu, care a asigurat tehnoredactarea lucrării și Consiliul Judeţean Sibiu prin Centrul Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale Sibiu, care începând cu anul 1998 și-a asumat suportarea cheltuielilor financiare legate de editarea anuală a revistei.

Prima serie a acestui periodic științific a apărut în 1978 - 1982, periodicul fiind reluat în 1990, sub egida Academiei Române, ca o continuare firească a vechiului periodic şi având aceeași structură şi același redactor șef.

Încă din anul 1978 de la apariția primului număr, buletinul intitulat inițial Studii şi comunicări şi-a asumat menirea de a înregistra evenimentele importante pentru cultura tradițională și de a realiza un liant şi o inventariere a evenimentelor, indiferent de zona de proveniență: universități, muzee, institute de cercetare, centre de creație etc.

Tomul XXVII este structurat în cunoscutele secțiuni Folclor-Etnologie-Antropologie, Din etnologia germanilor din România, Aniversări, Note şi recenzii şi Cronica și beneficiază de colaborarea unor nume cunoscute în cultura şi etnologia românească precum: dr. Helga Stein, prof. univ. dr. Ion Taloș, prof. univ. dr. Nicolae Constantinescu, prof. dr. Corneliu Bucur,  conf. univ. dr. Narcisa Ştiucă, conf. univ. dr. Amalia Pavelescu,  prof. Horst Klusch, prof. univ. dr. Virgiliu Florea, conf. Univ. dr. Ioana – Ruxandra Fruntelată, conf. univ. dr. Ioan St. Lazăr, prof. dr. Ioan Praoveanu, dr. Steluța Pârâu, dr. Vasile Ciobanu, prof. univ. dr. Ioan Godea, Gherasim Rusu Togan, prof. Mircea Lac.

Trebuie menționat, de asemenea, aportul unor colaboratori de seamă ai periodicului, precum: dr. Gabriela Panţel, dr. Rodica Reliade, dr. Gheorghiţă Geană, drd. Andreea Buzaş, conf., univ., dr. Ioan Şt. Lazăr, dr. Ligia Fulga, prof. Iovorca Marcov Iorgovan, pr. Jan Nicolae, dr. Mircea Cîmpeanu, dr. Ştefan Dorondel, prof. Sebastian Ştefănucă, dr. Cosmina – Maria Berindei, drd. Iuliana Titov, prof. univ. dr. Constatin Drăgulescu, dr. Elena Rodica Colta, drd. Cristina – Maria Dăneasă, dr. Gudrun – Liane Ittu, dr. Irmgard Sedler, manager Silvia Macrea, manager Daniela Floroian, cercetător Maria Bozan, Ana Vlad Comăniciu.

Volumul a apărut la editura „ASTRA Museum”, in honorem prof. univ. dr. Ilie Moise, distinsul redactorul – şef care a impus calitatea anuarului şi exigențele riguroase de la care nu s-a făcut rabat în realizarea tuturor volumelor apărute până acum. Acesta este aniversat cu prilejul împlinirii a 65 de ani, marcându-se cărțile, discipolii şi prietenii dobândiți de-a lungul vieții.

Ca în fiecare an, colaboratori ai revistei: Rodica Raliade, Ioan Şt. Lazăr, Ioan Godea, Gherasim Rusu Togan au fost aniversați cu prilejul împlinirii a 65, 70, 75.

 La rubrica Note şi recenzii, volumul aduce în atenție apariții editoriale recente, semnate de nume importante ale etnologiei contemporane precum: Elisabeth Knipf – Komlόsi, Corneliu Ioan Bucur, Ioan Godea, Ion H. Ciubotaru, Constantin Şerb, Ilie Moise, Nicolae Cojocaru.

Studii şi comunicări de etnologie este una dintre puținele publicaţii ce asigură accesul specialiştilor străini la cultura tradiţională românească datorita profilului bilingv (româna şi germană) şi rezumatelor în limbi de circulaţie internaţională care însoţesc fiecare studiu de specialitate.

 

Cozmina Costiniuc,

Referent specialitate C. J. C. P. C. T. „Cindrelul-Junii” Sibiu


sus ↑

2010 Centrul judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale "Cindrelul - Junii" Sibiu

Termeni si conditii | Contact | Diverse