Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale "Cindrelul - Junii" Sibiu


Nr. 1 (ianuarie)/2014 Anul bun se vede în căneala urşilor din Cârţa

Nouă urşi au năvălit în 8 ianuarie 2014  pe uliţele din Cârţa. Nu i–au alergat vânători cu puştile, ci burduhoşi cu bice. Ba mai mult, oamenii au încercat să îi îmbuneze lăsându–se căniţi, cu funingine şi untură, pe faţă. Aşa se întâmplă an de an la Cârţa, pe 8 ianuarie, zi când feciorii satului, mascaţi în urşi şi burduhoşi, alungă spiritele rele din comună. Există o reţetă pentru un an bun, ferit de rele? Locuitorii din Cârţa cunosc una din moşi-strămoşi, aşa că la fie­care 8 ianuarie "strâng" ingre­dientele şi pun reţeta în apli­care. Aşa sunt siguri că dacă feciorii din ceată, mascaţi în urşi, burduhoşi şi domnişoa­re, colindă satul, îi cănesc pe faţă şi joacă Hora Urşilor, niciun rău nu se va apropia nici de comună, nici de gos­podăriile lor. Ieri au încercat din nou reţeta."Urşiiii, măăă, burduhoşiiiii, măăăă!"


Nici nu apuci să vezi bine casele din Cârţa, că un urs îţi şi sare în faţa maşinii. Dacă dai ceva, treci. Dacă nu, aştepţi! Ce?! Să vină urşii să te mânjească pe faţă, ca să ai un an plin de noroc. Aşa ni s-a întâmplat şi nouă, ieri, când am poposit în Cârţa să vedem urşii şi burduhoşii şi, deci, să ne asigurăm că avem parte de un an bun. Casa în care ceata de feciori a petrecut sărbătorile din această iarnă e chiar la intrarea în sat, aşa că nicio maşină nu scapă neoprită. Şi nici nu ai cum să ratezi o căneală de zile mari. Sau să vezi cum se maschează urşii, cu funii de fân. "Funiile le-au împletit ficiorii. În vară au cosit, au strâns fânul, l-au adus acasă, iar asară au împletit funii din fân. Acum, cu funiile astea îi mascăm în urşi. Înconjurăm cu funii fie­care picior, trunchiul, fiecare mână, apoi legăm cu aţă de rafie ca să ţină bine costumul să nu cadă de pe urs", poves­teşte Adrian Cânduleţ. El ştie bine tehnica îmbrăcării urşi­lor, doar şi el a fost urs în tine­reţe, de vreo 7-8 ori, iar de vreo 20 de ani vine să îm­brace urşii la fiecare 8 ianua­rie. Acum îl îmbracă chiar pe unul dintre fiii lui, în timp ce celălalt a îmbrăcat deja cos­tumul de burduhos.
O oră este necesară ca un urs să fie gata îmbrăcat în funie de fân, nu de alta, dar pentru fiecare urs sunt nece­sari minim 30 metri de funie. "Depinde cât de mare e băiatul; dacă e şi înalt şi mai plin, îţi trebuie şi 60 de metri de funie", povesteşte un alt bărbat, în timp ce continuă să înfăşoare funia în jurul fecio­rului. "Hai, mai întoarce-te o dată!", "Ridică mâinile să prind bine funia"... comenzile se succed, în timp ce feciorul dispare sub claia de fân. Deja îi e cald: "Ăsta nu-i costum pentru vremea asta, e pentru vreme de iarnă adevărată", spune râzând.
Da, le-o fi cald feciorilor îmbrăcaţi în 60 de metri de funie... şi oricum fârtaţii lor se asigură că nimeni nu îndură frigul, aşa că în pahare curge vinul. Urşilor şi burduhoşilor le dă să bea chiar primarul cetei: el le umple paharele, el le duce la gurile feciorilor. "Aşa e tradiţia: să ne ser­veas­că el pe noi, noi l-am servit pâ­nă acum", spune un  bur­duhos, în timp ce se înde­părtează să pocnească de câteva ori din bici. Alţii doi îi ţin isonul imediat şi strada toa­tă e numai muzică, poc­nete din bici şi râsete ale lo­calnicilor veniţi să îi vadă pe urşi şi pe burduhoşi."Căniţi-l, măăă!"Nouă urşi şi opt burduhoşi sunt în acest an, iar cei care sunt deja gata îmbrăcaţi s-au pus pe treabă şi îi cănesc cu funingine pe toţi localnicii veniţi să îi vadă. Unii se aleg doar cu câte o dâră neagră pe fiecare obraz, alţii - parcă au ieşit din tranşee, aşa că nas, gură, ochii, obraji dispar sub marea de funingine...
"Tutuuuu, tutuuuu, tutuuu" - un zgomot acoperă şi mu­zica şi vorbăria localnicilor. Domnişoarele îşi fac apari­ţia! Sunt, de fapt, patru dintre membrii cetei, care se îm­bra­că în fuste şi rochii, încal­ţă pantofi cu toc, spre deliciul asistenţei. În acest an, tinerii se inspiră de la Hollywood şi îşi fac apariţia într-un ve­hicul de lemn, din care co­boa­ră Barney şi Fred Flint-    s­tone... Hohote de râs, ţăcă­neli de aparat şi poze... multe poze. Au ajuns domnişoarele. E vremea ca urşii şi burdu­hoşii să treacă la treabă şi să-l cănească bine pe sin­gurul om ce a scăpat nemân­jit până acum, adică pe pri­marul cetei -  Flavius Cân­duleţ. Peste el tăbărăsc urşii şi burduhoşii, iar când scapă din mâinile lor, e negru tot primarul. "Gata, e cănit bine primarul, acum putem ple­ca!", se aude o voce. Unde? Spre casa primăriţei, acolo  primarul se spală şi îmbracă o haină special pregătită de primăriţă.
Alaiul se pune în mişcare: domnişoarele deschid dru­mul cu sunet de trompetă, burduhoşii ţin isonul cu pocnete din bici, pocnete ce-i vestesc pe sătenii că vin urşii. Cine trece pe stradă sau se iveşte la poartă, nu scapă necănit: copii de câţiva ani, adolescenţi, adulţi sau vârst­nici - toţi fac cunoştinţă cu funinginea amestecată cu untură. Şi uite-aşa se întâm­plă până ce alaiul ajunge la casa primăriţei Bianca Man­deal. În loc de ziua bună, urşii încing hora: „Joacă, joacă urs bătrân/ Că la iarnă ţi-oi da fân/ Ţi-oi da şi ovăz/ Să ai ce să rozi”... sunt cuvintele care acompaniază săriturile în cerc ale urşilor, iar la final urşi şi burduhoşi încearcă să vadă care sunt mai tari într-o încăierare generală. De bun venit, primesc cu toţii gogoşi şi vin, iar dacă ei nu pot să se servească singuri, există oameni care să-i ajute: fetele duc gogoşi la gura urşilor, iar burduhoşii le ridică paharul cu vin la gură.
Gata hora, gata ospăţul, căci primarul şi primăriţa îşi fac apariţia. Primenit, prima­rul a îmbrăcat haine româ­neşti şi reckelul cu multe funde pregătit de primăriţa lui şi de fete din sat. Pe primar şi pe primăriţă nu mai are nimeni voie să-i cănească: sunt deja curaţi şi vestitori de bine, aşa că ei deschid alaiul ce poposeşte şi la casa pri­marului, şi la casa preotului, ca să aducă un an bun. Şi vor colinda urşii şi burduhoşii prin comună până pe înse­rat, apoi urşii vor dezbrăca "hainele" de fân şi le vor arde, ca să ardă toate relele.

Maria Barna,

Referent specialitate C. J. C. P. C. T. „Cindrelul-Junii” Sibiu


sus ↑

2010 Centrul judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale "Cindrelul - Junii" Sibiu

Termeni si conditii | Contact | Diverse