Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale "Cindrelul - Junii" Sibiu


Studii şi comunicări de etnologie, Tomul XXVIII

 

Reamintim, tuturor celor interesaţi de cultura tradiţională, disponibilitatea tomului XXVIII al revistei Studii şi comunicări de etnologie - unicul periodic al Academiei Române, care apare neîntrerupt de peste 20 de ani.

Acest fapt este posibil graţie colaborării între Institutul de Cercetări Socio – Umane Sibiu şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Cindrelul  - Junii” Sibiu, dar şi al sprijinului financiar oferit de către Consiliul Judeţean Sibiu care și-a asumat, începând cu anul 1998, suportarea cheltuielilor financiare legate de editarea anuală a revistei.

Studii şi comunicări de etnologie este una dintre puținele publicații ce asigură accesul specialiștilor străini la cultura tradițională românească datorita profilului bilingv (româna şi germană) şi a rezumatelor în limbi de circulație internațională care însoţesc fiecare studiu de specialitate.

Distinsul redactor – şef al volumului, prof. univ. dr. Ilie Moise, a impus calitatea anuarului şi exigențele riguroase de la care nu s-a făcut rabat în realizarea tuturor volumelor apărute până acum.

Începând cu Tomul XXIV, adiacent anului 2010, Studii şi comunicări de etnologie este construit pe un nou concept: cel al unui nucleu tematic central. Focusarea pe un nucleu tematic este continuată şi în Tomul XXVIII, astfel, că secțiunea La ceas aniversar este dedicată celui mai vechi ansamblu de dansuri populare din România - Junii Sibiului – la aniversarea a 70 de ani de activitate neîntreruptă. Respectând specificul revistei, perspectiva este una pluripartită şi evidențiază aspecte din istoricul ansamblului și importanța lui în peisajul ansamblurilor folclorice profesioniste, detalii despre repertoriul ansamblului și păstrarea autenticității în spectacolele de teatru muzical -coregrafic, consolidarea statutului de brand etc.

Apărut la editura „ASTRA Museum”, Tomul XXVIII este structurat în cunoscutele secțiuni Folclor-Etnologie-Antropologie, Din etnologia germanilor din România, Aniversări, Comemorări, Note şi recenzii şi Cronica și beneficiază de colaborarea unor nume cunoscute în cultura şi etnologia românească, precum: prof. univ. dr. Ion Taloș, prof. univ. dr. Nicolae Constantinescu, conf. univ. dr. Narcisa Ştiucă, prof. Horst Klusch, dr. Vasile Ciobanu, Gherasim Rusu Togan.

 La realizarea acestei publicații de exemplară ținută științifică și-au adus, de asemenea, aportul colaboratori ai periodicului, precum: dr. Gabriela Panţel, dr. Rodica Reliade, dr. Andreea Buzaş, dr. Mircea Cîmpeanu, prof. univ. dr. Constatin Drăgulescu, dr. Cristina – Maria Dăneasă, manager Silvia Macrea, realizatorul TV Elise Stan, coregraful Theodor Vasilescu, Iorgu Petrescu, Virtudes Artero Burgos, Radu Voinescu, Rodica Colta, Camelia Burghele, Gabriela –Mariana Luca, Emilia Tomescu, Iuliana Neagoș, Ioan, Ovidiu Abrudan, Mirel Bucur, Vasilica Izdrailă, Cornelia Kertesz, Daniela Adela Lăzăreanu, dr. Maria Barna, Gabriela Negru, Camelia Ştefan, Ovidiu Papană, Vintilă Mihăilescu, Ioan Șt. Lazăr, Sigrid Haldenwang, Cozmina Costiniuc, Mioara Pop.

Lucrarea poate fi achiziționată de la sediul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale "Cindrelul-Junii" Sibiu, din str. Tudor Arghezi nr. 13. Pentru alte informaţii ne puteţi contacta la numărul de telefon 0269/210945 sau pe adresa de e-mail contact@traditiisibiene.ro.

 


sus ↑

2010 Centrul judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale "Cindrelul - Junii" Sibiu

Termeni si conditii | Contact | Diverse