Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale "Cindrelul - Junii" Sibiu


Apariție editorială: Studii şi comunicări de etnologie, Tomul XXIX

               Semnalăm apariția tomului XXIX/2015 al revistei Studii şi comunicări de etnologie - unicul periodic al Academiei Române, care apare neîntrerupt de peste 20 de ani. Editarea acestuia la „ASTRA Museum” a fost concretizată datorită colaborării între Institutul de Cercetări Socio – Umane Sibiu şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Cindrelul  - Junii” Sibiu, dar și sprijinului financiar oferit de către Consiliul Judeţean Sibiu care și-a asumat, începând cu anul 1998, suportarea cheltuielilor financiare legate de editarea anuală a revistei.
        Revista cuprinde două nuclee tematice– unul dedicat lui Gheorghe Pavelescu, personalitatea de la a cărui naștere se împlinesc 100 de ani, și unul dedicat prezervării și autenticității specificului tradițional.  
        Nucleul dedicat profesorului Gheorghe Pavelescu are o dublă semnificație, și anume: sărbătorirea celui mai important și longeviv cercetător al culturii tradiționale din spațiul transilvănean și conturarea sa ca un exemplu în munca de cercetare serioasă și asiduă încă din copilărie, pe când completa chestionarele Arhivei de Folclor din Cluj. Etnologul și folcloristul Gheorghe Pavelescu (1915-2008) este autorul a peste 200 de studii despre arta tradițională, folclor, magie populară și etno - medicină. A fost elev al lui Lucian Blaga, Dimitrie Gusti și Romulus Vuia; a fost profesor universitar la Cluj și Sibiu, Doctor Honoris Causa al universităților din Cluj, Sibiu și Alba Iulia. I-au fost conferite distincțiile: Ordinul Național Pentru Merit (2000), titlul de Cetățean de Onoare al municipiilor Cluj, Sibiu și Sebeș.
         Al doilea nucleu tematic aduce în aten
ție aspecte interdisciplinare din lumea satului tradițional fenomenul lătureniei, gastronomia, comunicarea în spațiul public, nunta și moartea în mentalitatea tradițională, etnobotanica etc., toate putând constitui surse de inspirație în crearea evenimentelor contemporane de promovare a culturii tradiționale (târguri, festivaluri, proiecte educaționale, schimburi profesionale).
        Volumul de față are următoarea structură: Centenar Gheorghe Pavelescu (1915-2008), Folclor-Etnologie-Antropologie, Din etnologia germanilor din România, Aniversări, Comemorări, Note şi recenzii şi Cronica și beneficiază de colaborarea unor nume cunoscute în cultura şi etnologia românească, precum: prof. univ. dr. Ion Taloș, prof. univ. dr. Nicolae Constantinescu, conf. univ. dr. Narcisa Ştiucă,  prof. univ. dr. Ilie Moise
       La realizarea acestei publicații de exemplară ținută științifică și-au adus, de asemenea, aportul colaboratori ai periodicului, precum: conf. Univ. dr. Amalia Pavelescu, dr. Rodica Reliade, dr. Andreea Buzaş, , prof. univ. dr. Constatin Drăgulescu, Gheorgiță Geană, Ana Grama, Vasile Filip, Liliana Diaconu, Camelia Burghele, Gherghina Boda, Mircea Lac, Rodica Colta, Lucian David, Loredana-Maria Ilin- Grozoiu, Sebastian Ștefănucă, Valer Deleanu, Karla Roșca, Irma Walter, Anda-Lucia spânu, Tötszegi Tekla, Maria Bozan, Delia Voina, Sigrid Haldenwang și Emilia Martin.
        Studii şi comunicări de etnologie, Tomul XXIX furnizează astfel, studii de referință în cercetarea culturii tradiționale, contribuind la creșterea nivelului de informare a publicului din diferite grupuri țintă: cercetători ai culturii tradiţionale, muzeografi, referenţi de specialitate, interpreţi de muzică populară, coregrafi, instrumentişti, studenţi, masteranzi, cadre didactice, responsabili de cămine culturale etc
         Lucrarea este disponibilă la sediul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale "Cindrelul-Junii" Sibiu, din str. Tudor Arghezi nr. 13 și poate fi achiziționată la prețul de 18, 00 lei. Pentru alte informaţii ne puteţi contacta la numărul de telefon 0269/210945 sau pe adresa de e-mail contact@traditiisibiene.ro.

 

sus ↑

2010 Centrul judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale "Cindrelul - Junii" Sibiu

Termeni si conditii | Contact | Diverse