Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale "Cindrelul - Junii" Sibiu


Colinde de pe Valea Târnavelor

Proorocirile

* din Boian

Astăzi proorocirile şi toate Scripturile
Despre Mesia Hristos
S-au împlinit foarte frumos,
Căci Mesia cel dorit
Astăzi în lume a venit,
Sfântul Iisus Hristos Domnul
Să mântuiască tot omul.
Că s-a născut făr de taică,
Cel din veci fără de maică,
Iisus Hristos Fiul Tatălui,
Prin umbrirea Duhului
Din o Fecioară prea cinstită
Lui Dumnezeu prea mărită
Pentru sfinţenie multă
Cu care sfinţenie
Au covârşit cetele,
Celea îngereşti de sus
C-a fost Maica lui Iisus.
Fericit eşti Viflaime
Că iată mare minune
Că-n tine s-a săvârşit
Precum a fost proorocit
Cei prooroci mai de demult.
Nouă Domnul s-a născut
Ca un Fiu împărătesc
În Viflaimu jidovesc,
În iesle când s-a culcat
Aceasta s-a întâmplat,
Ca prin a lui smerenie
Omul la cinste să vie
La cinstea care-a piedut demult
Cu suflet bun vă poftesc
Că-i bine mare ceresc
Numai să vă spovodiţi
Ca Raiul să-l dobândiţi
Şi să vă cuminecaţi
Ca Raiul să-l căpătaţi.Vreau să merg cu întreg poporul
* din Brateiu

Vreau să merg cu întreg poporul
Ca să văd Mântuitorul,
Pe Iisusul meu iubit
Care-n lume a venit.
Cu Maria Sfântă Mamă
Vreau să stau şi sã-mi dau seamã
Cum copilul său ceresc
A luat chip omenesc.
Şi cu îngerii împreună
Să vestim vestea cea bună,
Căci din ceruri s-a dat jos
Domnul meu Iisus Hristos.
Iar spre Tine, Doamne Sfinte,
Îndrept inimă şi minte
Şi te rog din pieptul meu
Să-ţi alegi leagănul tău.
Astăzi am văzut minune
* din Copşa Mare

Astăzi am văzut minune
Care îngerul ne spune,
Astăzi toate s-au-mplinit
Precum au fost proorocit,
Despre Mesia Hristos
Care s-a-mplinit frumos
Unde este acum un om
Pe cum a fost Solomon.
Azi ne cânte aleluia
Din cântările celuia,
Vom cânta acum şi noi
Din fluiere si cimpoi
Vino, frăţiorul meu,
Vino, mult doritul meu,
Vino la grădina Sa
C-a-nflorit rodia.
Din cel drept a răsărit
Şi frumos au îndrăznit
Din Ioachim şi din Ana
Ca să se arate taina,
Taina cea din veci ascunsă
Şi de îngeri neştiută.
Să trecem la Palestina
Unde-a răsăritt lumina,
Să trecem la Viflaim,
Lumina să o vedem.
Dintr-o fecioara şi-o maică
Au plecat Fiu fără de taică.
Ş-acelui să ne-nchinăm
Credincioşii să-i strigăm
Slavă Ţie din vecie,
Mila lui Hristos să fie
Cu mai mare bucurie,
La mulţi ani cu veselie
În oraşu Viflaim

* din Ernea

În oraşu Viflaim
Veniţi şi noi să-l vedem
Azi nouă ni s-a arătat
Domnul cel prea luminat.
Azi nouă ni s-a născut
Domnul cel făr de-nceput.
Proorocirea prooroci
Se va naşte Mesia,
Din sământa lui Adam
Şi din a lui David crai
S-a născut din viţa lui.
Trei crai ai pământului
Veniţi la-nchinarea lui
Aducându-i lui daruri
Aur, smirnă şi tămâie
Şi mai mare bucurie.
Tămâia-i mirositoare
Şi smirna folositoare
Iară irod împărat
Foarte rău s-a supărat
Şi p-ascuns crai şi-au chemat,
Mulţi coconi mici au tăiat,
Patrusprezece de mii
De doi ani în jos mai mici,
Socotind făr de folos
Va tăia şi pe Hristos,
Socotind că prin aceea
Va tăia şi pe Mesia.
Tatăl Sfânt l-a apărat
De nimic nu i-au stricat.
Foc din cer să se coboare
Iroade să te omoare
Foc din cer să se aprinză,
Iroade să te cuprinză.
Cu sabia îngerească
Domnul să te prăpădească
Pentru vii, pentru cei moţi
Pentru moartea pruncilor
Tânguirea maicilor.
Şi de-acum până-n vecie
Grăim Doamne slavă ţie
Şi-ntru mulţi ani viitori
Şi-n aceste sărbători


O, Iisuse Împărate

* din Dârlos

O, Iisuse Împărate,
Nu Te-ai născut în palate
În iesle Te-ai născut
Şi te-au încălzit nişte dobitoace
Crailor le-ai arătat
Precum în cărţi am aflat
Steaua luminată
Să-i aducă-ndată
În Viflaim, în sat.
Îngerii în cer cântau ,
Pe Tine te lăudau.
Slavă-n ceruri sus
S-a născut Iisus,
Domnul Creator.
Prin câmpii şi peste sate
Alergau îngeri în cete
La toţi au vestit
Pe noul născut
Pentru a noastre păcate.
Au vestit şi la păstori:
S-a născut Mântuitor
Din Maica Maria,
S-a născut Mesia
Domnul Creator.
Pe Tine toţi Te-au cunoscut
Şi Te-au aşteptat demult,
Şi până ai venit
Toţi Te-au proorocit
Ca pe Domnul Sfânt.
Trei crai şi cu trei păstori
Ţi-au adus daruri şi flori
Şi s-au închinat
Ca unui Împărat
Cerând ajutor.
Şi acum, o, Doamne Sfinte,
Te rugăm cu toţi fierbinte
Pentru a trimite
PaceaTa, Preasfinte,
Pe acest pământ.

Colindă

* din Romaneşti

Dumnezeu mai la început
Lumea a zis şi s-a făcut
La-nceput a fost cuvânt
Făcu ceru şi pămânrtul
Domnul au binevoit
Când pe Adam l-au zidit
Şi în Rai l-au aşezat,
În Raiul cel minunat.
Şi văzând Domnul cel sfânt
Că lui Adam î-i urât.
Odată Adam dormea,
Domnul cu puterea sa
Luă os din coasta sa
Şi -o zidi şi pe Eva
Şi zicându-le Dumnezeu:
Iată, Adam e soţul tau
Io în rai voi aşeza,
Şi raiul va tremura
Şi zicând domnul aşa
Să pieriţi din faţa mea,
Alungaţi să fiţi din Rai
Să trăiţi în chin şi vai
Şi ce s-o naşte din voi
Va fi stapânit de noi,
Pân-a voastre oseminte
Se vor risipi-n morminte


Izbăvirea

* din Floreşti

Izbăvirea ne-a sosit
De la cel Domn Preasfânt
Nouă poporului său
De la Domnul Dumnezeu
Căci Fiul Dumnezeiesc
Al Tatălui Ceresc
S-a născut azi din fecioară
Voind pentru noi să moară,
Ca prin sfânt sângele lui
Să ne facem fii lui.
Să-I cântăm cu umilinţă
Cântare de biruinţă

Maria Spatariu
 Icoană: Naşterea lui Iisus - Sergiu Pârvu

sus ↑

2010 Centrul judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale "Cindrelul - Junii" Sibiu

Termeni si conditii | Contact | Diverse