Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale "Cindrelul - Junii" Sibiu


Dăm startul primăverii cu ediția a XIX-a a Festivalului Vară, Vară, Primăvară!

Nr.124 / 09.02.2015

REGULAMENT

privind organizarea Festivalului Concurs al Tinerilor

Interpreţi de Muzică Populară

„VARĂ, VARĂ, PRIMĂVARĂ”

Sibiu, 26 - 28 martie 2015

Ediția XIX

 

Festivalul „Vară, Vară, Primăvară” este o manifestare care îşi propune valorificarea tezaurului folcloric din România, afirmarea şi promovarea valorilor autentice, introducerea în circuitul naţional de noi talente, cât şi prezentarea celor mai frumoase costume din diferitele zone etnofolclorice ale ţării.

         1. ORGANIZATORI:

-Consiliul Judeţean Sibiu

-Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale

„Cindrelul - Junii” Sibiu

             CO-ORGANIZATOR:  Cercul Militar Sibiu

         2. SCOPUL FESTIVALULUI:

 - Descoperirea şi promovarea soliştilor vocali de muzică populară din întreaga ţară, dar şi   din diaspora;

- Valorificarea de către tinerii interpreţi a caracteristicilor zonei etnofolclorice din care aceştia provin şi ale costumelor populare specifice zonei respective;

- Cultivarea calităţilor vocale şi interpretative ale concurenţilor;

- Conservarea, valorificarea şi promovarea culturii tradiţionale româneşti autentice.

         3. CONDIŢII DE PARTICIPARE:

- O foarte bună cunoaştere a zonei folclorice pe care o reprezintă;

- Interpretarea a două melodii specifice zonei de provenienţă a concurentului, dintre care una fără acompaniament (doină, baladă, cântec doinit) şi una cu acompaniament orchestral;

- Stăpânirea de către concurenţi a unor cunoştinţe de etnologie şi folclor;

- Vârsta concurenţilor să fie cuprinsă între 18- 30 de ani;

- Laureaţii ediţiilor precedente (câștigătorii Marelui Premiu, Premiul I, Premiul II, Premiul III) , nu mai pot participa în calitate de concurenţi ci doar în calitate de invitați.         

         4. DESFAŞURAREA CONCURSULUI:

      - 26  martie - sosirea concurenţilor la Cercul Militar Sibiu, până la ora 14.00 ;

                                 - ora 15.00 preselecţia concurenţilor la Cercul Militar Sibiu;

                               - ora 18. 00şedinţă foto (în costumul popular) pentru concurenții care au trecut preselecția.

      - 27 martie         - ora 10.00  - repetiţie pentru concurs cu orchestra Ansamblului               „Cindrelul - Junii Sibiului”- Casa de Cultură a Sindicatelor - Sibiu;

                              - ora 18.00 – CONCURS – Casa de Cultură a Sindicatelor - Sibiu;      

    - 28 martie          - ora 18.00  - GALA LAUREAŢILOR –  Casa de Cultură a                   Sindicatelor - Sibiu.

    - Pentru o bună promovare a tinerilor interpreţi, spectacolele din zilele de 27 şi 28 martie vor fi preluate şi difuzate de o televiziune de profil.

         5. JURIUL – alcătuit din personalităţi ale folclorului românesc, va aprecia cunoştinţele de etnologie, calităţile vocale ale concurenţilor, autenticitatea pieselor şi costumelor. Aceştia îşi rezervă dreptul de a redistribui premiile festivalului.

         6. PREMII:

                   1.Marele Premiu: 1.000 lei    

                   2. Premiul I        : 800 lei

                   3. Premiul II       : 600 lei

                   4. Premiul III      : 500 lei

                   5. Menţiune        : 400 lei

                   6. Menţiune        : 400 lei

                   7. Premiul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii                                 Tradiţionale „Cindrelul - Junii” Sibiu : 400 lei

                   8.Premiul Cercului Militar Sibiu:          400 lei

         7. ORGANIZATORII – asigură cazarea şi masa concurenţilor, cheltuielile de transport fiind suportate de către participanţi sau instituţiile culturale pe care le reprezintă.

Înscrierile se fac până la data de 5 MARTIE 2015 pe bază de fişă în format electronic, conform modelului anexat.  Fişa se va trimite pe adresa:

- C.J.C.P.C.T. „Cindrelul - Junii” Sibiu, Str. Tudor Arghezi,  Nr. 13, Cod poştal 550010, Sibiu

- online:  contact@traditiisibiene.ro 

- fax : 0269/215592

         Împreună cu fişa de participare  se va transmite obligatoriu şi partitura piesei cu acompaniament orchestral.

         8. Organizatorii vor oferi premii câștigătorilor ediţiilor precedente, care vor evolua în spectacolul de gală.


SILVIA MACREA,

Manager   
 

 

 

 

 


FIŞĂ DE PARTICIPARE

La Festivalul Concurs al Tinerilor Interpreţi de Muzică Populară

 „Vară, Vară, Primăvară”

Ediția XIX

26 – 28 martie 2015

 

1. Numele şi prenumele:                                                                                           

2. Adresă:

     Localitate                                              , strada                                   , nr.           

     Judeţul                                                   , Telefonul                                              

 

3. Act de identitate:

      Buletin seria        nr.                           , C.N.P.                                                    

      Eliberat la data de                             de Poliţia                                                   

 

4. Profesia :                                                                                                                

 

5. Instituţia pe care o reprezintă:                                                                                

 

6. Scurtă prezentare a concurentului(localitatea de unde provine, zona pe care o reprezintă, costumul popular, studii, repertoriu, etc.)_______________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

6. Melodiile prezentate în concurs:

         a)                                                                                                                      

         b)                                                                                                                     

7. Premii obţinute în alte festivaluri- concursuri:

         a)                                                                                                                       

         b)                                                                                                                     

         c)                                                                                                                      

 

8. Viza instituţiei pe care o reprezintă:                                                                       

 

                                                                                                  Semnătura
sus ↑

2010 Centrul judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale "Cindrelul - Junii" Sibiu

Termeni si conditii | Contact | Diverse