Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale "Cindrelul - Junii" Sibiu


Țesătoarea Silvia Tecoanță decorată la Palatul Cotroceni

                La propunerea Ministerului Culturii, țesătoarei SILVIA TECOANȚĂ, din comuna Alţâna, de pe Valea Hârtibaciului, județul Sibiu, i-a fost conferită, medalia Meritul Cultural clasa a lll-a, categoria E „Patrimoniul cultural naţional”. Această distincție i-a fost acordată în semn de apreciere pentru dăruirea și talentul puse în slujba păstrării și promovării arte meșteșugurilor tradiționale. Decernarea a avut loc în cadrul ceremoniei de decorare pentru merite culturale deosebite a personalităților declarate Tezaure Umane Vii  în perioada 2010-2015, eveniment desfășurat în data de 9 noiembrie 2015, la Palatul Cotroceni.

Programul „TEZAURE UMANE VII- păstrători și transmițători ai culturii tradiționale, inițiat de UNESCO în vederea salvgardării, păstrării și transmiterii patrimoniului cultural imaterial a evidențiat activitatea meșterilor populari care, cu trudă şi pasiune, şi-au dedicat viaţa transmițând urmașilor tainele meșteșugurilor populare; iar prin acest demers aceste valori autentice româneşti au ajuns cunoscute nu doar în ţară, ci şi la nivel internaţional.

 

sus ↑

2010 Centrul judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale "Cindrelul - Junii" Sibiu

Termeni si conditii | Contact | Diverse