Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale "Cindrelul - Junii" Sibiu


FIŞĂ DE ÎNSCRIERE LA PRESELECȚIA Festivalului - Concurs al Cântecului Popular Românesc „Lucreţia Ciobanu” Ediția a III-a, 16-18 martie 2018

 Preselecția va avea loc, conform Regulamentului, la Cercul Militar din Sibiu, în data de 16 martie 2018, ora 12:00.

1. Numele şi prenumele:                                                                                           ____

2. Data şi locul naşteri:                  __________________Telefon___________________   

3. Act de identitate:

Seria           nr.                          , Eliberat la data de                           de                                                    C.N.P.                                                    ______

4. Profesia :                                                                                                               ______

5. Instituţia pe care o reprezintă:                                                                            _______

6. Scurtă prezentare a concurentului (studii, zona etnofolclorică pe care o reprezintă, repertoriu, costumul popular etc.)

 

 

 

 

 

 

7. Melodiile prezentate în concurs:

          a)                                                                                                                      ___

          b)                                                                                                                      __

8. Premii obţinute în alte festivaluri- concurs

          a)                                                                                                                      ___

          b)                                                                                                                      ___

          c)                                                                                                                      ___

9. Viza instituţiei pe care o reprezintă:                                                                     _____

                                                                         Semnătura concurentului

sus ↑

2010 Centrul judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale "Cindrelul - Junii" Sibiu

Termeni si conditii | Contact | Diverse