Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale "Cindrelul - Junii" Sibiu


Apariţie editorială: Studii şi comunicări de etnologie, tom XXV

„Studii şi comunicări de etnologie” - tomul XXV va apărea în curând din tiparul editurii Techno Media Sibiu. Volumul, coordonat de etnologul Ilie Moise, redactor şef, este realizat prin strădania Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Cindrelul-Junii” Sibiu şi a Institutului de Cercetări Socio – Umane Sibiu, cu sprijin financiar din partea Administraţiei Fondului Cultural Naţional. Fiind unicul periodic al Academiei Române dedicat culturii tradiţionale (de peste 30 de ani) buletinul se bucură, ca de fiecare dată, de contribuţii ale unor specialişti recunoscuţi în domeniu, precum Rodica Raliade, Ioana-Ruxandra Fruntelată, Narcisa Ştiucă, Otilia Hedeşan, Nicolae Constantinescu, Sebastian Ştefănucă, Horst Klusch. Alături specialişti consacraţi, în paginile revistei se regăsesc şi numele unor tineri cercetători, „Studii şi comunicări de etnologie” definându-se astfel ca o veritabilă şcoală etnologică. Focusarea pe nuclee tematice este continuată şi în tomul XXV. Astfel, un prim nucleu este axat pe necesitatea perfecţionării şi profesionalizării cercetătorilor care abordează segmente ale culturii tradiţionale. Se pun în discuţie aspecte precum: Cercetarea etnologică românească: educaţie şi adaptare, terenul etnologic şi terenurile actuale, Etnologia, what for?, Despre predarea disciplinelor etnologice şi profesionalizarea cercetării în domeniu, Reflecţii în marginea profesionalismului în etnologie. Cel de-al doilea calup promovează rezultatele proiectului Cercetarea meşteşugurilor tradiţionale sibiene, derulat în 2010, de CJCPCT ”Cindrelul-Junii” Sibiu cu sprijinul AFCN. Studiile aduc în atenţie starea actuală a meşteşugurilor tradiţionale din judeţul Sibiu, precum şi pe acei puţini oameni care mai ştiu să ţese, să coase ii, să împodobească pălării, să coase cojoace, să facă mobilier în stil tradiţional sau harnaşamente. Urmând structura care a consacrat această revistă, sumarul tomului XXV include studii din domeniile Folclor – Etnologie - Antropologie, studii dedicate culturii tradiţionale a minorităţilor din România, articole menite să semnaleze Aniversările anului sau noile apariţii editoriale. De asememea, în paginile revistei se regăsesc gânduri şi aprecieri ale specialiştilor la aniversarea a 25 de numere ale publicaţiei „Studii şi comunicări de etnologie”. Publicaţia asigură accesul specialiştilor străini la cultura tradiţională românească datorita profilului bilingv (româna şi germană) şi a rezumatelor în limbi de circulaţie internaţională care însoţesc fiecare studiu de specialitate. Gabriela Negru, Referent de specialitate

sus ↑

2010 Centrul judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale "Cindrelul - Junii" Sibiu

Termeni si conditii | Contact | Diverse